Tin nổi bật
  • :
  • :
Biểu giá điện các nước và nguyên tắc, tiêu chí xây dựng biểu giá điện Việt Nam

Biểu giá điện các nước và nguyên tắc, tiêu chí xây dựng biểu giá điện Việt Nam

Để bạn đọc có nhìn nhận khách quan hơn về những về biểu giá điện và sự cần thiết phải cải tiến biểu giá điện, bài viết dưới đây của chuyên gia Viện Năng lượng (viết riêng cho Tạp chí Năng lượng Việt Nam) sẽ cung cấp một số biểu giá điện đang áp dụng tại các nước trong khu vực và đề xuất những nguyên tắc, tiêu chí xây dựng biểu giá điện ở Việt Nam.
Đối tác truyền thông
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Thương hiệu mạnh</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Thương hiệu mạnh</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Thương hiệu mạnh</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Thương hiệu mạnh</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Thương hiệu mạnh</a>
<a href="/doi-tac" title="Đối tác" rel="dofollow">Thương hiệu mạnh</a>