Đối tác truyền thông
Nguồn năng lượng
Nhân lực
Công ty Khí Cà Mau tổ chức Hội thi An toàn - PCCC & CNCH

Công ty Khí Cà Mau tổ chức Hội thi An toàn - PCCC & CNCH

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể CBCNV; đánh giá hiệu quả, tính năng của các phương tiện PCCC & CNCH và nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp của các đội PCCC & CNCH trong việc xử lý các tình huống sự cố, tai nạn xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn trong công tác vận hành các công trình khí của Công ty Khí Cà Mau.
Thư viện ảnh
Thương hiệu mạnh
Thương hiệu mạnh
Thương hiệu mạnh
Thương hiệu mạnh
Tìm kiếm chúng tôi