Tăng cường đào tạo trực tuyến trong ngành bảo hiểm xã hội


Từ tháng 3 đến tháng 10/2019, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ triển khai tổ chức các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ bằng hình thức học trực tuyến cho 3.510 học viên.  

Đây là hoạt động nhằm tận dụng tính ưu việt của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo, bồi dưỡng để các cá nhân ngành BHXH có nhu cầu được đào tạo về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận các bài giảng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

tang cuong dao tao truc tuyen trong nganh bao hiem xa hoi
Ngành BHXH Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ

Theo BHXH Việt Nam, vào tháng 1/2019, BHXH Việt Nam đã tổ chức thí điểm 1 lớp học trực tuyến cho 68 học viên là viên chức làm công tác thực hiện chế độ BHXH thuộc BHXH tỉnh: Hải Dương, Hà Nam, Nam Định. 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học theo quy định.

Dự kiến, từ tháng 3/2019 đến tháng 10/2019, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai tổ chức các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ bằng hình thức học trực tuyến cho 3.510 học viên. Các học viên sẽ học trực tuyến trước, học tập trung sau và chia làm 33 lớp. Trong đó, 12 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 1.200 viên chức lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chờ thi tuyển; 7 lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý tài chính cho 710 viên chức quản lý; 2 lớp bồi dưỡng kiến thức tài chính – kế toán cho 400 viên chức kế toán trưởng, kế toán tổng hợp; 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chế độ BHXH cho 1.200 viên chức thuộc BHXH cấp quận, huyện.

Hiện BHXH Việt Nam đã giao Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH xây dựng Quy trình tổ chức, quản lý các khóa bồi dưỡng trực tuyến và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn ngành.