Bộ Giao thông vận tải đưa bộ phận một cửa vào hoạt động chính thức


Ngày 2/7/2019, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khai trương đưa Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ vào hoạt động chính thức.    

Cải cách thủ tục hành chính đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đẩy mạnh, nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ nhân dân. Ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có giao các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Bộ phận Một cửa tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

bo giao thong van tai dua bo phan mot cua vao hoat dong chinh thuc
Bộ phận một cửa tại Bộ Giao thông vận tải chính thức hoạt động

Triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã lập kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thành lập Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ và một số đơn vị trực thuộc, thể hiện quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai xây dựng, thành lập Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ Giao thông vận tải được thực hiện rốt ráo, từ việc xây dựng thể chế, ban hành các quy định, Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa…; đến cơ sở vật chất nhằm bảo đảm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc cũng như bảo đảm điều kiện để Bộ phận Một cửa hoạt động thuận lợi.

Đến thời điểm này, Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ GTVT đã đảm bảo đủ các điều kiện để hoạt động. Đối với Bộ GTVT đây là lần đầu tiên áp dụng việc triển khai mô hình Bộ phận Một cửa. Mô hình này có nhiều đổi mới so với cách thức giải quyết thủ tục hành chính hiện nay, trong đó người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của cơ quan nhà nước, họ chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa; việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ, cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, có sự tham gia giám sát chặt chẽ không chỉ của các cơ quan, quản lý nhà nước mà cả người dân, doanh nghiệp.