Tin nổi bật
  • :
  • :
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hàng ngàn công nhân Luxshare-ICT Việt Nam đình công phản đối chính sách lương thưởng
Khoảng 5.000 công nhân Công ty TNHH Luxshare – ICT Việt Nam đã ngừng việc tập thể để kiến nghị một số nội dung với chủ sử dụng lao động.
Bà Nguyễn Bạch Điệp: Khó khăn của FPT Retail là câu chuyện thời điểm
"Khi lái con thuyền ra sân chơi lớn, tôi nhận ra rằng, phải bắt đầu xây dựng tiếp các mảng kinh doanh mới để gối đầu khi mảng cũ đã bão hoà, nhưng 7 ...