Tin nổi bật
  • :
  • :
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Tìm theo từ khóa:

vng

Bài viết
Kỳ lân VNG lỗ sau thuế 27 tỷ đồng trong quý 1, ví điện tử ZaloPay ước lỗ hơn 200 tỷ đồng
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng mạnh khiến VNG lỗ trong quý đầu năm, mặc dù tổng doanh thu tăng hơn 14% và biên lãi gộp cải thiện.
TTC Hospitality (VNG) dùng 121 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế
Kết thúc năm 2019 TTC Hospitality còn lỗ lũy kế hơn 45 tỷ đồng.